classroom image

ห้องเรียนเพิ่มปัญญา

มีห้องเรียนรู้ที่บูรณการด้านเทคโนโลยีให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา.

classroom image

แหล่งเรียนรู้เพิ่มปัญญา

รวมบรวมแหล่งเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ เพื่อผู้เรียนที่ต้องการความรอบรู้และพัฒนาตนเอง.

classroom image

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ร่วมสร้างผลงาน สื่อ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนและคนไทยอย่างสร้างสรรค์.

classroom image

ออกแบบนวัตกรรม

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน

กรีฑานักเรียนอำเภอเกาะสมุย'58

พิธีไหว้ครู

กิจกรรมกรีฑานักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี อำเภอเกาะสมุยร่วมกับโรงเรียนในอำเภอเกาะสมุย เปิดโอกาสให้โรงเรียนในอำเภอเกาะสมุยเข้าร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน ...

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายราชสดุดี'58

ราชสดุดี

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนเกาะสมุย ร่วมพิธีถวายราชสดุดี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา'58

พิธีไหว้ครู

กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 เดือนมิถุนายนของทุกปี จะเป็นเดือนที่ลูกศิษย์ จะได้มีโอกาสเข้าไปแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ที่ตลอดเวลาที่เรียนนั้น ท่านได้คอย

อบรม สั่งสอนให้เราเป็นคนดี...

อ่านเพิ่มเติม...

กรีฑาภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา'58

พิธีไหว้ครู

กิจกรรมกรีฑานักเรียนภายในประจำปีการศึกษา 2558 ช่วงเดือนมิถุยายน ถึงกรกฎาคมของทุกปี โรงเรียนกาะสมุยมีกิจกรรมกรีฑาภายในคณะสี ของโรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียน...

อ่านเพิ่มเติม...

กรีฑานักเรียนอำเภอเกาะสมุย'57

พิธีไหว้ครู

กิจกรรมกรีฑานักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 ช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี อำเภอเกาะสมุยร่วมกับโรงเรียนในอำเภอเกาะสมุย เปิดโอกาสให้โรงเรียนในอำเภอเกาะสมุยเข้าร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน ...

อ่านเพิ่มเติม...

Web Statistics

ผู้ชม
15
เนื้อหา
62
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
133894
My facebook