classroom image

ห้องเรียนเพิ่มปัญญา

มีห้องเรียนรู้ที่บูรณการด้านเทคโนโลยีให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา.

classroom image

แหล่งเรียนรู้เพิ่มปัญญา

รวมบรวมแหล่งเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ เพื่อผู้เรียนที่ต้องการความรอบรู้และพัฒนาตนเอง.

classroom image

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ร่วมสร้างผลงาน สื่อ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนและคนไทยอย่างสร้างสรรค์.

classroom image

ออกแบบนวัตกรรม

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน

ราชสดุดี

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนเกาะสมุย ร่วมพิธีถวายราชสดุดี

เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ปีการศึกษา 2558

ปีนี้จัดขึ้นวันที่ 3 กรกฏาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และผู้กำกับ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพและเรียบเรียง @ครูถิ่นกันดาร

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 


Web Statistics

ผู้ชม
15
เนื้อหา
62
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
130438
My facebook