classroom image

ห้องเรียนเพิ่มปัญญา

มีห้องเรียนรู้ที่บูรณการด้านเทคโนโลยีให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา.

classroom image

แหล่งเรียนรู้เพิ่มปัญญา

รวมบรวมแหล่งเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ เพื่อผู้เรียนที่ต้องการความรอบรู้และพัฒนาตนเอง.

classroom image

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ร่วมสร้างผลงาน สื่อ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนและคนไทยอย่างสร้างสรรค์.

classroom image

ออกแบบนวัตกรรม

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน

กรีฑานักเรียนอำเภอเกาะสมุย'60

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมกรีฑานักเรียน อ.เกาะสมุย ประจำปี 2560 ช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี อำเภอเกาะสมุยร่วมกับโรงเรียนในอำเภอเกาะสมุย เปิดโอกาสให้โรงเรียนในอำเภอเกาะสมุยเข้าร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน ...

อ่านเพิ่มเติม...

กรีฑาภายในโรงเรียน'60

ภาพกิจกรรมประจำปี

กิจกรรมกรีฑานักเรียนภายในประจำปีการศึกษา 2560 ช่วงเดือนมิถุยายน ถึงกรกฎาคมของทุกปี โรงเรียนกาะสมุยมีกิจกรรมกรีฑาภายในคณะสี ของโรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียน...

อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่'59

ราชสดุดี

กิจกรรมทำบุญตัดบาตรต้อนรับปีใหม่ ปี 2559 เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนเกาะสมุยจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2560 เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและองค์กร...

อ่านเพิ่มเติม...

อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่'59

อยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไก

ภาพกิจกรรมการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว

อ่านเพิ่มเติม...

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 3 ทับ 6 '59

ราชสดุดี

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2559 เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนเกาะสมุยจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกิจกรรมสังสรรค์กับสมาชิกในห้องและครูประจำชั้น เพื่อตอนรับปีใหม่ 2560...

อ่านเพิ่มเติม...

Web Statistics

ผู้ชม
15
เนื้อหา
62
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
130431
My facebook