classroom image

ห้องเรียนเพิ่มปัญญา

มีห้องเรียนรู้ที่บูรณการด้านเทคโนโลยีให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา.

classroom image

แหล่งเรียนรู้เพิ่มปัญญา

รวมบรวมแหล่งเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ เพื่อผู้เรียนที่ต้องการความรอบรู้และพัฒนาตนเอง.

classroom image

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ร่วมสร้างผลงาน สื่อ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนและคนไทยอย่างสร้างสรรค์.

classroom image

ออกแบบนวัตกรรม

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน

ภาพกิจกรรมประจำปี

กิจกรรมกรีฑานักเรียนภายในประจำปีการศึกษา 2560 ช่วงเดือนมิถุยายน ถึงกรกฎาคมของทุกปี โรงเรียนกาะสมุยมีกิจกรรมกรีฑาภายในคณะสี ของโรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียน...

ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนเกาะสมุย อำเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นและฝึกระเบียบวินัยให้กับผู้เรียนทุกคน

 

 

ประโยชน์ของการเล่นกรีฑาด้านร่างกาย

   1) ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง สมบูรณ์ มีความคล่องแคล่วว่องไว มีความอดทน

   2) ช่วยเสริมบุคลิกภาพให้เป็นผู้สง่างามสมส่วน การทรงตัวดี

   3) ช่วยให้อวัยวะและระบบต่าง ๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

   4) ช่วยให้ร่างกายมีความอดทน ทำงานได้นาน เหนื่อยช้าและหายเหนื่อยเร็ว

   5) ช่วยระบายพลังงานส่วนเกินออกไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น

   6) ช่วยให้ร่างกายมีความต้านทานโรคได้ดี

 

ภาพและเรียบเรียง @ครูถิ่นกันดาร

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 


Web Statistics

ผู้ชม
15
เนื้อหา
62
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
136983
My facebook