classroom image

ห้องเรียนเพิ่มปัญญา

มีห้องเรียนรู้ที่บูรณการด้านเทคโนโลยีให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา.

classroom image

แหล่งเรียนรู้เพิ่มปัญญา

รวมบรวมแหล่งเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ เพื่อผู้เรียนที่ต้องการความรอบรู้และพัฒนาตนเอง.

classroom image

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ร่วมสร้างผลงาน สื่อ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนและคนไทยอย่างสร้างสรรค์.

classroom image

ออกแบบนวัตกรรม

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน

พิธีไหว้ครูประจำปี'59

พิธีไหว้ครู

กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 เดือนมิถุนายนของทุกปี จะเป็นเดือนที่ลูกศิษย์ จะได้มีโอกาสเข้าไปแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ที่ตลอดเวลาที่เรียนนั้น ท่านได้คอยอบรม สั่งสอนให้เราเป็นคนดี...

อ่านเพิ่มเติม...

บรรยากาศการเรียนรู้ชุมนุม

ราชสดุดี

บรรยากาศการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 รวมภาพบรรยากาศการเรียนรู้ของนักเรียนในกิจกรรมชุมนุม ปีการศึก๋ษา 2558 ...

อ่านเพิ่มเติม...

อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่'58

อยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไก

ภาพกิจกรรมการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดบ้านลูกทะเลขาว

ราชสดุดี

เปิดบ้านลูกทะเลขาว ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนเกาะสมุยจัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานนักเรียน และแสดงผลงานนักเรียน ต่อสาธารณชน...

อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่'58

ราชสดุดี

กิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ปี 2558 เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนเกาะสมุยจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2559 เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและองค์กร...

อ่านเพิ่มเติม...

Web Statistics

ผู้ชม
14
เนื้อหา
62
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
91561
My facebook