classroom image

ห้องเรียนเพิ่มปัญญา

มีห้องเรียนรู้ที่บูรณการด้านเทคโนโลยีให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา.

classroom image

แหล่งเรียนรู้เพิ่มปัญญา

รวมบรวมแหล่งเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ เพื่อผู้เรียนที่ต้องการความรอบรู้และพัฒนาตนเอง.

classroom image

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ร่วมสร้างผลงาน สื่อ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนและคนไทยอย่างสร้างสรรค์.

classroom image

ออกแบบนวัตกรรม

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน

 

การตัดต่อวิดีทัศน์เบื้องต้น ตอน รู้และใช้ Corel VideoStudio Pro x7 การตัดต่อตอนนี้จะกล่าวถึงเนื้อหาพื้นฐาน Corel VideoStudio Pro x7  ที่ใช้ผลิตวีดีทัศน์ ...

การตัดต่อวิดีทัศน์เบื้องต้น ตอน รู้และใช้ Corel VideoStudio Pro x7 

       

1. รู้จักกับ Corel VideoStudio
         โปรแกรม Corel VideoStudio Pro x7 เป็นเวอร์ชั่น ที่ถูกออกแบบให้สามารถทำงานบน Windows 7 และ 8 ได้ อย่างเต็มรูปแบบ โดยทางผู้ผลิตให้เราสามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ ติดตั้งโปรแกรมรุ่งทดลองใช้ มาติดตั้งและใช้งานได้

 • ความต้องการของระบบ Corel VideoStudio Pro x7
 • ความเร็วของซีพียู/ระบบปฏิบัติการ Intel Core Duo ความเร็ว 1.83 GHz หรือสูงกว่า
 • Windows 8, Windows 7, Windows Vista หรือ Windows XP ที่มี Service Pack ล่าสุดติดตั้ง (รุ่น 32 หรือ 64 บิต)
 • หน่วยความจำ (RAM)/พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 2 GB (แนะนำที่ 4 GB เพื่อให้สามารถท างานได้เร็วขึ้น) 3 GB สำหรับติดตั้งโปรแกรม 10 GB สำหรับเก็บไฟล์วิดีโอที่นำเข้า

2. องค์ประกอบ Corel VideoStudio Pro X7

 • Step Panel เป็นกลุ่มของปุ่มที่ใช้สลับไปมาระหว่างโหมดต่างๆ คือ Capture, Edit และ Share
 • Menu Bar คือชุดคำสั่งต่างๆ ที่ใช้ควบคุมโปรแกรม โดยมีคำสั่งที่สำคัญ อาทิ สร้างโครงการใหม่ เปิดโครงการ บันทึกโครงการ เป็นต้น
 • Options Panel ส่วนนี้จะมีปุ่มและข้อมูลอื่นๆ ที่ให้ผู้ใช้ได้ปรับแต่งวิดีโอที่เลือก โดยฟังชันก์ต่างๆ ในส่วนนี้จะเปลี่ยนไปตามขั้นตอนที่ผู้ใช้ใช้งานอยู่ เช่น ถ้าเลือกวีดีโอก็จะมีฟังก์ชั่น ต่างๆ สำหรับจัดการกับวีดีโอ หรือถ้าเลือกเสียงก็จะมีฟังก์ชั่นสำหรับการจัดการเรื่องเสียง เป็นต้น
 • Preview Window เป็นหน้าต่างแสดงวิดีโอปัจจุบัน
 • Navigation Panel ปุ่มสำหรับควบคุมวีดีโอ เช่น เล่นวีดีโอ หยุด หยุดชั่วขณะ เลื่อนไปข้างหน้า เลื่อนกลับ เป็นต้น
 • Library เป็นส่วนที่ใช้เก็บและรวบรวมทุกอย่างที่จะใช้ในการตัดต่อวิดีโอไม่ว่าจะเป็น วีดีโอ, เสียง, ภาพนิ่ง, เอฟเฟ็กต์ต่างๆ เป็นต้น เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งาน
 • Timeline แสดงคลิป, ตัวหนังสือและเอฟเฟ็กต์ต่างๆ ที่อยู่ในโปรเจ็ค

 

ไฟล์เนื่อหา รู้และใช้ Corel VideoStudio Pro x7

ภาพและเรียบเรียง @ครูถิ่นกันดาร

 

 

 


Web Statistics

ผู้ชม
14
เนื้อหา
62
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
86195
My facebook