classroom image

ห้องเรียนเพิ่มปัญญา

มีห้องเรียนรู้ที่บูรณการด้านเทคโนโลยีให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา.

classroom image

แหล่งเรียนรู้เพิ่มปัญญา

รวมบรวมแหล่งเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ เพื่อผู้เรียนที่ต้องการความรอบรู้และพัฒนาตนเอง.

classroom image

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ร่วมสร้างผลงาน สื่อ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนและคนไทยอย่างสร้างสรรค์.

classroom image

ออกแบบนวัตกรรม

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน

คีย์บอร์ด

การใช้คีย์บอร์ด หรือ แป้นพิมพ์ (Keyboard) คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด หรือ แป้นพิมพ์ เป็นสิ่งหลักที่ใช้ป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ แต่ทราบแล้วใช่ไหมว่าคุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์เพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ด้วย การเรียนรู้คำสั่งแป้นพิมพ์ง่ายๆ ไม่กี่อย่าง สามารถช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น...

การแบ่งกลุ่มแป้นพิมพ์ตามฟังก์ชัน

แป้นสำหรับพิมพ์ (ตัวอักษรและตัวเลข) แป้นเหล่านี้ประกอบด้วยตัวอักษร หมายเลข เครื่องหมายวรรคตอน

แป้นควบคุม ใช้ร่วมกับแป้นอื่นเพื่อดำเนินการบางอย่าง แป้นควบคุมที่ใช้บ่อยที่สุดคือ Ctrl, Alt แป้นโลโก้ Windows และ Esc

แป้นฟังก์ชัน ใช้สำหรับการทำงานบางอย่าง แป้นเหล่านี้มีชื่อกำกับตั้งแต่ F1, F2, F3 ไปจนถึง F12 ฟังก์ชันการทำงานของแป้นเหล่านี้แตกต่างกันออกไปในแต่ละโปรแกรม

แป้นนำทาง จะใช้เพื่อเลื่อนไปตามตำแหน่งต่างๆ ของเอกสารหรือเว็บเพจ รวมถึงแก้ไขข้อความได้ ซึ่งได้แก่ แป้นลูกศร, Home, End, Page Up, Page Down, Delete และ Insert

แป้นพิมพ์ตัวเลข แป้นตัวเลขมีประโยชน์เมื่อต้องการป้อนหมายเลขอย่างรวดเร็ว แป้นเหล่านี้จัดไว้เป็นบล็อกเดียวกันแบบเดียวกับเครื่องคิดเลขที่ใช้กันปกติหรือเครื่องบวกเลข

 

คีย์บอร์ด

 

แป้นช่วยการพิมพ์ข้อความ

 

ชื่อแป้น วิธีการใช้

Shift

กด Shift พร้อมกับตัวอักษรเพื่อพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ กด Shift พร้อมกับแป้นอื่นเพื่อพิมพ์สัญลักษณ์ที่แสดงอยู่ด้านบนของแป้นนั้น

Caps Lock

กด Caps Lock หนึ่งครั้งเพื่อพิมพ์ตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ กด Caps Lock อีกครั้งเพื่อปิดฟังก์ชันนี้ แป้นพิมพ์ของคุณอาจมีไฟแสดงว่า Caps lock เปิดอยู่

แท็บ

กด Tab เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปข้างหน้าโดยเว้นระยะห่างจำนวนมาก คุณยังสามารถกด Tab เพื่อย้ายไปยังกล่องข้อความถัดไปบนแบบฟอร์มได้

Enter

กด Enter เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของบรรทัดถัดไป ในกล่องโต้ตอบ กด Enter เพื่อเลือกปุ่มไฮไลต์

Spacebar

กด Spacebar เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปข้างหน้าหนึ่งช่องว่าง

Backspace

กด Backspace เพื่อลบอักขระข้างหน้าเคอร์เซอร์ หรือข้อความที่เลือก

 

คีย์บอร์ด

 

การใช้แป้นนำทาง

กด เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ลูกศรซ้าย ลูกศรขวา ลูกศรขึ้น หรือลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์ หรือเลือกหนึ่งช่อง หรือหนึ่งบรรทัดตามทิศทางของลูกศร หรือเลื่อนเว็บเพจตามทิศทางของลูกศร

Home

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่ตำแหน่งท้ายสุดของบรรทัด หรือย้ายไปด้านบนของเว็บเพจ

End

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่ตำแหน่งท้ายสุดของบรรทัด หรือย้ายไปด้านล่างของเว็บเพจ

Ctrl + Home

ย้ายไปที่ด้านบนของเอกสาร

Ctrl + Enter

ย้ายไปที่ด้านล่างของเอกสาร

Page Up

ย้ายเคอร์เซอร์หรือขยับขึ้นไปหนึ่งหน้าจอ

Page Down

ย้ายเคอร์เซอร์หรือขยับลงมาหนึ่งหน้าจอ

Delete

ลบอักขระหลังเคอร์เซอร์ หรือข้อความที่เลือก สำหรับใน Windows ลบรายการที่เลือก และย้ายไปยังถังรีไซเคิล

Insert

ปิดหรือเปิดโหมดแทรก เมื่อโหมดแทรกเปิดอยู่ ข้อความที่คุณพิมพ์จะถูกแทรกที่เคอร์เซอร์ เมื่อโหมดแทรกปิด ข้อความที่คุณพิมพ์จะแทนที่อักขระที่มีอยู่

 

 

ภาพและเรียบเรียง @ครูถิ่นกันดาร

ที่มา : https://support.microsoft.com/th-th/help/17073/windows-using-keyboard

 


Web Statistics

ผู้ชม
15
เนื้อหา
62
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
133896
My facebook