พิธีไหว้ครู

กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 เดือนมิถุนายนของทุกปี จะเป็นเดือนที่ลูกศิษย์ จะได้มีโอกาสเข้าไปแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ที่ตลอดเวลาที่เรียนนั้น ท่านได้คอย

อบรม สั่งสอนให้เราเป็นคนดี...

ปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเกาะสมุย โดยมีนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ครู คือ ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ครู มาจากคำว่า ครุ (คะ-รุ) ที่แปลว่า “หนัก” หมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้น นับเป็นภาระหน้าที่ที่หนักกว่าคนๆ หนึ่งจะเติบโตเป็นผู้มีวิชา ความรู้ และเป็นคนดีของสังคม ผู้เป็นครู จะต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด

 

DSC07166 (Large).JPG DSC07168 (Large).JPG DSC07171 (Large).JPG

DSC07173 (Large).JPG DSC07174 (Large).JPG DSC07175 (Large).JPG

DSC07176 (Large).JPG DSC07179 (Large).JPG DSC07187 (Large).JPG

DSC07189 (Large).JPG DSC07192 (Large).JPG DSC07195 (Large).JPG

 

การไหว้ครู คือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้

"จงจำไว้ว่าเมื้อเด็กเข้าเป็นลูกเสือ เด็กต้องการเริ่มเรื่องลูกเสือทันที ดังนั้นไม่ควรปล่อยให้เด็กหมดความกระตือรือร้น ดังที่มักจะกระทำกันโดยเริ่มที่อธิบายเบื่องต้นมากเกินไปจงสนองความปราถนาของเด็ก ด้วยการให้เล่นเกมและฝึกงานลูกเสือภาคปฏิบัติ ส่วนรายละเอียดเบื่องต้นต่าง ๆ ที่ค่อย ๆ สอดแทรกเข้าไปภายหลังตามต้องการ"

 

ภาพและเรียบเรียง @ครูถิ่นกันดาร

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง