ภาพกิจกรรมประจำปี

กิจกรรมกรีฑานักเรียนภายในประจำปีการศึกษา 2560 ช่วงเดือนมิถุยายน ถึงกรกฎาคมของทุกปี โรงเรียนกาะสมุยมีกิจกรรมกรีฑาภายในคณะสี ของโรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียน...

ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนเกาะสมุย อำเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นและฝึกระเบียบวินัยให้กับผู้เรียนทุกคน

 

20170628_081729 (Large).jpg 20170628_081758 (Large).jpg 20170628_081833 (Large).jpg

20170628_083855 (Large).jpg 20170628_083952 (Large).jpg 20170628_084049 (Large).jpg

20170628_084138 (Large).jpg 20170628_084221 (Large).jpg 20170628_085433 (Large).jpg

20170628_085438 (Large).jpg 20170628_085443 (Large).jpg 20170628_085451 (Large).jpg

20170628_085516 (Large).jpg 20170628_085618 (Large).jpg 20170628_085621 (Large).jpg

20170628_085628 (Large).jpg 20170628_085714 (Large).jpg 20170628_090805 (Large).jpg

20170628_091142 (Large).jpg 20170628_092048 (Large).jpg 20170628_092343 (Large).jpg

 

ประโยชน์ของการเล่นกรีฑาด้านร่างกาย

   1) ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง สมบูรณ์ มีความคล่องแคล่วว่องไว มีความอดทน

   2) ช่วยเสริมบุคลิกภาพให้เป็นผู้สง่างามสมส่วน การทรงตัวดี

   3) ช่วยให้อวัยวะและระบบต่าง ๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

   4) ช่วยให้ร่างกายมีความอดทน ทำงานได้นาน เหนื่อยช้าและหายเหนื่อยเร็ว

   5) ช่วยระบายพลังงานส่วนเกินออกไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น

   6) ช่วยให้ร่างกายมีความต้านทานโรคได้ดี

 

ภาพและเรียบเรียง @ครูถิ่นกันดาร

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง