ผลการเรียนรู้

ผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีนี้สำเร็จไปอีกก้าวกับการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1/2559 นักเรียนสามารถดูผลการเรียนในภาคเรียนนี้ได้แล้วนะครับ...

ผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลการจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 1/2559 ผู้สอนรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรุู้ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง23101) มีนักเรียนร่วมเรียนรู้จำนวน 7 ห้อง นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ประจำวิชาได้ดังนี้

1. รายวิชาพ้ื้นฐาน

  

บรรยากาศการจัดการเรียนรู้

DSC02523 (Large).JPG DSC02524 (Large).JPG DSC02532 (Large).JPG

DSC02539 (Large).JPG DSC02547 (Large).JPG DSC02554 (Large).JPG

DSC02567 (Large).JPG DSC02594 (Large).JPG DSC02604 (Large).JPG

DSC02627 (Large).JPG DSC02634 (Large).JPG DSC02683 (Large).JPG

DSC02704 (Large).JPG DSC02712 (Large).JPG DSC02723 (Large).JPG

DSC02731 (Large).JPG DSC02735 (Large).JPG DSC02741 (Large).JPG

 

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง...

 

 

ภาพและเรียบเรียง @ครูถิ่นกันดาร