ผลการเรียนรู้

ผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2558 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีนี้สำเร็จไปอีกก้าวกับการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนสามารถดูผลการเรียนในภาคเรียนนี้ได้แล้วนะครับ...

ผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2558 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลการจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 1/2558 ผู้สอนรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรุู้ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง23101) มีนักเรียนร่วมเรียนรู้จำนวน 7 ห้อง นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ประจำวิชาได้ดังนี้

1. รายวิชาพ้ื้นฐาน

 

 

บรรยากาศการจัดการเรียนรู้

DSC07650 (Large).JPG DSC07653 (Large).JPG DSC07692 (Large).JPG

DSC07698 (Large).JPG DSC07702 (Large).JPG DSC07703 (Large).JPG

DSC07726 (Large).JPG DSC07799 (Large).JPG DSC07825 (Large).JPG

DSC07836 (Large).JPG DSC07878 (Large).JPG DSC07911 (Large).JPG

 

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง...

 

 

ภาพและเรียบเรียง @ครูถิ่นกันดาร