ผลการเรียนรู้

ผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีนี้สำเร็จไปอีกก้าวกับการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1/2561 นักเรียนสามารถดูผลการเรียนในภาคเรียนนี้ได้แล้วนะครับ...

 

ผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผลการจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 1/2561 ผู้สอนรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรุู้ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง33101) มีนักเรียนร่วมเรียนรู้จำนวน 4 ห้อง วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ว31281) มีนักเรียนร่วมเรียนรู้จำนวน 2 ห้อง และวิชาเพิ่มเติมการตัดต่อวิดีโอ (ง30246) มีนักเรียนร่วมเรียนรู้ จำนวน 1  ห้อง นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ประจำวิชาได้ดังนี้

 

รายวิชาพื้นฐานมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายวิชาเพิ่มเติมมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

บรรยากาศการจัดการเรียนรู้

IMG_20170705_130308 (Large).jpg IMG_20170705_130350 (Large).jpg IMG_20170705_131050 (Large).jpg

IMG_20170705_131144 (Large).jpg IMG_20170705_131340 (Large).jpg IMG_20170705_131443 (Large).jpg

IMG_20170705_132132 (Large).jpg IMG_20170705_132144 (Large).jpg IMG_20170705_132400 (Large).jpg

IMG_20170705_133132 (Large).jpg IMG_20170705_133145 (Large).jpg IMG_20170705_133342 (Large).jpg

 

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง...

 

 

ภาพและเรียบเรียง @ครูถิ่นกันดาร