ผลการเรียนรู้

ผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีนี้สำเร็จไปอีกก้าวกับการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1/2560 นักเรียนสามารถดูผลการเรียนในภาคเรียนนี้ได้แล้วนะครับ...

 

ผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผลการจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 1/2560 ผู้สอนรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรุู้ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง33101) มีนักเรียนร่วมเรียนรู้จำนวน 4 ห้อง และวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ง30259) มีนักเรียนร่วมเรียนรู้จำนวน 2 ห้อง นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ประจำวิชาได้ดังนี้

 

รายวิชาพื้นฐานมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายวิชาเพิ่มเติมมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

บรรยากาศการจัดการเรียนรู้

IMG_20170712_112140 (Large).jpg IMG_20170712_131044 (Large).jpg IMG_20170712_133126 (Large).jpg

IMG_20170712_133138 (Large).jpg IMG_20170713_131239 (Large).jpg IMG_20170713_131318 (Large).jpg

 

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง...

 

 

ภาพและเรียบเรียง @ครูถิ่นกันดาร