ผลการเรียนรู้

ผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีนี้สำเร็จไปอีกก้าวกับการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1/2559 นักเรียนสามารถดูผลการเรียนในภาคเรียนนี้ได้แล้วนะครับ...

 

ผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผลการจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 1/2559 ผู้สอนรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรุู้ในวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ง30242) มีนักเรียนร่วมเรียนรู้จำนวน 1 ห้อง นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ประจำวิชาได้ดังนี้

 

รายวิชาเพิ่มเติมมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

บรรยากาศการจัดการเรียนรู้

20161122_082844 (Large).jpg 20161122_105319 (Large).jpg 20161122_105648 (Large).jpg

20161122_105713 (Large).jpg 20161122_105727 (Large).jpg 20161122_105817 (Large).jpg

20161122_105827 (Large).jpg 20161122_105832 (Large).jpg 20161122_112549 (Large).jpg

20161123_085457 (Large).jpg 20161123_085517 (Large).jpg 20161123_085527 (Large).jpg

 

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง...

 

 

ภาพและเรียบเรียง @ครูถิ่นกันดาร