ผลการเรียนรู้

ผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีนี้สำเร็จไปอีกก้าวกับการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนสามารถดูผลการเรียนในภาคเรียนนี้ได้แล้วนะครับ...

 

ผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลการจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2/2558 ผู้สอนรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรุู้ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง23102) มีนักเรียนร่วมเรียนรู้จำนวน 7 ห้อง นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ประจำวิชาได้ดังนี้

 

รายวิชาพื้นฐานมัธยมศึกษาตอนต้น

 

บรรยากาศการจัดการเรียนรู้

DSC07576 (Large).JPG DSC07580 (Large).JPG DSC07587 (Large).JPG

DSC07588 (Large).JPG DSC07603 (Large).JPG DSC07611 (Large).JPG

 

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง...

 

 

ภาพและเรียบเรียง @ครูถิ่นกันดาร