ผลการเรียนรู้

ผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีนี้สำเร็จไปอีกก้าวกับการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2/2559 นักเรียนสามารถดูผลการเรียนในภาคเรียนนี้ได้แล้วนะครับ...

 

ผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลการจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2/2559 ผู้สอนรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรุู้ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง23102) มีนักเรียนร่วมเรียนรู้จำนวน 6 ห้อง นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ประจำวิชาได้ดังนี้

 

รายวิชาพื้นฐานมัธยมศึกษาตอนต้น

 

บรรยากาศการจัดการเรียนรู้

DSC02064 (Large).JPG DSC02068 (Large).JPG DSC02072 (Large).JPG

DSC02075 (Large).JPG DSC02079 (Large).JPG DSC02085 (Large).JPG

DSC02088 (Large).JPG DSC02111 (Large).JPG DSC02122 (Large).JPG

DSC02127 (Large).JPG DSC02141 (Large).JPG DSC02176 (Large).JPG

DSC02177 (Large).JPG

 

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง...

 

 

ภาพและเรียบเรียง @ครูถิ่นกันดาร