ผลการเรียนรู้

ผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีนี้สำเร็จไปอีกก้าวกับการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2/2561 นักเรียนสามารถดูผลการเรียนในภาคเรียนนี้ได้แล้วนะครับ...

 

ผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลการจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2/2561 ผู้สอนรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรุู้ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง23102) มีนักเรียนร่วมเรียนรู้จำนวน 7 ห้อง นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ประจำวิชาได้ดังนี้

 

รายวิชาพื้นฐานมัธยมศึกษาตอนต้น

 

บรรยากาศการจัดการเรียนรู้

IMG_20190212_083944-Large.jpg IMG_20190212_083958-Large.jpg IMG_20190212_084237-Large.jpg

IMG_20190212_084454-Large.jpg IMG_20190212_084535-Large.jpg IMG_20190212_084610-Large.jpg

IMG_20190212_084948-Large.jpg IMG_20190212_085011-Large.jpg IMG_20190212_085015-Large.jpg

IMG_20190212_085239-Large.jpg IMG_20190212_090225-Large.jpg IMG_20190212_090411-Large.jpg

IMG_20190212_090446.jpg IMG_20190212_090726.jpg IMG_20190212_091010.jpg

IMG_20190212_091924.jpg IMG_20190212_092339-Large.jpg IMG_20190212_092941-Large.jpg

IMG_20190212_092954-Large.jpg IMG_20190212_110939-Large.jpg IMG_20190212_111124-Large.jpg

IMG_20190212_111156-Large.jpg IMG_20190212_111236-Large.jpg

 

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง...

 

 

ภาพและเรียบเรียง @ครูถิ่นกันดาร