ผลการเรียนรู้

ผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีนี้สำเร็จไปอีกก้าวกับการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนสามารถดูผลการเรียนในภาคเรียนนี้ได้แล้วนะครับ...

 

ผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผลการจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2/2558 ผู้สอนรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรุู้ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง33102) มีนักเรียนร่วมเรียนรู้จำนวน 4 ห้อง นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ประจำวิชาได้ดังนี้

 

รายวิชาพื้นฐานมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

บรรยากาศการจัดการเรียนรู้

DSC07470 (Large).JPG DSC07482 (Large).JPG DSC07496 (Large).JPG

DSC07501 (Large).JPG DSC07502 (Large).JPG DSC07503 (Large).JPG

DSC07511 (Large).JPG DSC07513 (Large).JPG DSC07514 (Large).JPG

DSC07515 (Large).JPG DSC07516 (Large).JPG DSC07521 (Large).JPG

 

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง...

 

 

ภาพและเรียบเรียง @ครูถิ่นกันดาร