ผลการเรียนรู้

ผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีนี้สำเร็จไปอีกก้าวกับการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2/2560 นักเรียนสามารถดูผลการเรียนในภาคเรียนนี้ได้แล้วนะครับ...

 

ผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลการจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2/2560 ผู้สอนรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรุู้ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง23102) มีนักเรียนร่วมเรียนรู้จำนวน 6 ห้อง นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ประจำวิชาได้ดังนี้

 

รายวิชาพื้นฐานมัธยมศึกษาตอนต้น

 

บรรยากาศการจัดการเรียนรู้

IMG_20170705_130308 (Large).jpg IMG_20170705_130350 (Large).jpg IMG_20170705_131050 (Large).jpg

IMG_20170705_131144 (Large).jpg IMG_20170705_131340 (Large).jpg IMG_20170705_131443 (Large).jpg

IMG_20170705_132132 (Large).jpg IMG_20170705_132144 (Large).jpg IMG_20170705_132400 (Large).jpg

IMG_20170705_133132 (Large).jpg IMG_20170705_133145 (Large).jpg IMG_20170705_133342 (Large).jpg

 

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง...

 

 

ภาพและเรียบเรียง @ครูถิ่นกันดาร